Reklame :

Thursday, March 5, 2015

Efikasnost troskova

Za postizanje efikasnosti troskova su veoma vazni sledeci faktori :

1. Ekonomija obima
2. Troskovi nabavke
3. Dizajn proizvoda
4. Kriva ucenja


Svaki od ovih faktora ima podjednak znacaj u postizanju efikasnosti troskova. Ukoliko je neki od ovih faktora zaostavljen necemo ostvariti konkurentsku prednost u odnosu na druga preduzeca.

Monday, February 9, 2015

Razlika izmedju brenda i marke

Brend i marka imaju iste karakteristike, medjutim glavna razlika je u tome sto brend predstavlja kompaniju odnosno brend je vec izgradjena marka  koja je prepoznatljiva.

Svaki brend jeste marka , ali svaka marka nije brend.

Naprimjer:

Daimler AG   ima vise robnih marki kao sto su  Smart i Mercedes-bez

Mercedes-Benz je brend  jer je to izgradjena marka koja reprezentuje firmu.
Dok Smart predstavlja marku, iako oznatu marku ne mozemo reci da je to brend jer nije stigao dovoljan imidz kao Mercedes-Benz