Reklame :

Thursday, March 5, 2015

Efikasnost troskova

Za postizanje efikasnosti troskova su veoma vazni sledeci faktori :

1. Ekonomija obima
2. Troskovi nabavke
3. Dizajn proizvoda
4. Kriva ucenja


Svaki od ovih faktora ima podjednak znacaj u postizanju efikasnosti troskova. Ukoliko je neki od ovih faktora zaostavljen necemo ostvariti konkurentsku prednost u odnosu na druga preduzeca.

No comments:

Post a Comment